Diablo D 51

logo_quattro_stagioni_.png
Kitchen: 
  • Italian
Address: Chișinău, str. Creanga 1/1
5_diavlo_grand.jpg
Diablo D 51
( 1300 g )

Dough, sauce, mozzarella, spicy sausage

{{ order.nodes[28405].count > 0 ? order.nodes[28405].total_price : order.nodes[28405].price | amount }} 254 lei